دستگاههای نظارتی با مدیران متخلفی که در اجرای قوانین سرپیچی می‌کنند برخورد نمایند

بار ناشی از بی اعتمادی مردم از یک سو و آثار زیانبار به هدرفتن ساعتها، ماهها و…. تلاش وکوشش نمایندگان ملت و کارشناسان و صاحب نظران درراه به تصویب رساندن این قوانین از سوی دیگر صدمات جبران ناپذیری را به نظام و کشور تحمیل می‌نماید. اگر بخواهیم چرایی عدم اجرای قوانین موصوف را واکاوی نماییم […]

بار ناشی از بی اعتمادی مردم از یک سو و آثار زیانبار به هدرفتن ساعتها، ماهها و…. تلاش وکوشش نمایندگان ملت و کارشناسان و صاحب نظران درراه به تصویب رساندن این قوانین از سوی دیگر صدمات جبران ناپذیری را به نظام و کشور تحمیل می‌نماید.
اگر بخواهیم چرایی عدم اجرای قوانین موصوف را واکاوی نماییم در اولین قدم به نبود ابزارها و سازو کارهای محکم برای اجرای این قوانین و درم قابل مماشات با مدیران متخلف توسط دستگاه‌های نظارتی پی خواهیم برد. این درحالی است که این روزها عده ای از جانبازان و ایثارگران عزیزمان از عدم تمکین مدیران در اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی بویژه قوانین چهارگانه ایثارگران (مواد ۱۰۳ و۱۰۵)که به صراحت در خصوص ادامه خدمت کلیه جانبازان شاغل و ایثارگران دارای شش ماه۶ جبهه و به بالا تا ۳۵ سال خدمت تاکید داشته است بشدت گله مند هستند همچنین گفته می‌شود دانشگاه آزاد اسلامی نیز در خصوص تقلیل شهریه دانشجویان مشمول قوانین فوق (جانبازان زیر۲۵درصد ورزمندگان ) تاکنون اقدامی صورت نداده است.
لذا آنچه که می‌تواند از این پس هم ضمانت اجرایی قوانین را بالا ببرد و هم شآن مجلس شورای اسلامی را بعنوان تنها نهاد قانون گذاری کشور حفظ نماید واز همه مهمتر در شرایط کنونی کشور مانع از ایجاد هرج و مرج و سوء استفاده دشمنان بشود اجرای سریع و بی قید و شرط قوانین مصوب است از اینرو انتظار است تمامی دستگاههای نظارتی بویژه سازمان بازرسی کشور، دیوان عدالت اداری و از همه مهمتر هوشیاری و نگاه تیزبینانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اجرای مصوبات بتواند پایانی باشد بر این قانون شکنیها و برخورد با عوامل دخیل در اینگونه مسائل …../ارسالی کاربر