دهها هزار نفر از کردستان عراق مهاجرت کردند

«آری جلال» سرپرست فدراسیون سراسری پناهندگان در عراق با اعلام این مطلب اعلام کرد در یازده ماه گذشته بیش از ۷۳ هزار شهروند کرد عراقی بدلیل بحرانهای مالی، سیاسی و اجتماعی از این منطقه مهاجرت کرده اند. وی که با رسانه های منطقه صحبت می کرد گفت: تنها در ماههای ۸ تا ۱۲ سال ۲۰۱۷ […]

«آری جلال» سرپرست فدراسیون سراسری پناهندگان در عراق با اعلام این مطلب اعلام کرد در یازده ماه گذشته بیش از ۷۳ هزار شهروند کرد عراقی بدلیل بحرانهای مالی، سیاسی و اجتماعی از این منطقه مهاجرت کرده اند.
وی که با رسانه های منطقه صحبت می کرد گفت: تنها در ماههای ۸ تا ۱۲ سال ۲۰۱۷ میلادی بدلیل برگزاری همه پرسی در منطقه کردستان عراق ۴۹ هزار و ۹۷۹ شهروند اقلیم کردستان عراق را ترک کرده اند.
گفتنی است همه پرسی جدایی طلبانه اقلیم کردستان عراق در مهرماه سال گذشته با اصرار سران اقلیم برگزار شد که نهایتا به شکست انجامید.
نامبرده تصریح کرد که در شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ۲۳ هزار و ۷۱۰ نفر بصورت قاچاق اقلیم را به مقصد کشورهای آمریکا و اروپا ترک کرده اند.
سرپرست فدراسیون سراسری پناهندگان در ادامه اظهار داشت: در ۷ سال گذشته از مجموع مهاجرت کنندگان ۲۷۸ تن جان خود را از دست داده اند که از این مجموع تنها اجساد ۱۴۵ نفر پیدا شده و سرنوشت بقیه هنوز روشن نیست.
آری جلال در ادامه افزود: در بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۵۵۰ هزار از شهروندان منطقه کردستان عراق بطور رسمی خواهان پناهندگی کشورهای اروپایی گشته اند.
«کمال رئوف» سردبیر آژانس خبری «شارپرس» نیز در تحلیل بحرانهای اقلیم کردستان عراق در مقاله ای نوشت: آنچه امروز در جهان سیاست و مدیریت کردستان عراق می گذرد تنها شکست احزاب حاکم نیست بلکه باید به این شکست ها شکست احزاب اپوزیسیون دولت اقلیم را نیز اضافه کرد که نتوانستند برون رفتی برای بحرانها در اقلیم باشند.
وی اضافه کرد: تراکم بحرانها در کردستان عراق را باید محصول شکست حاکمان از یک سو و تضعفیف نمایندگان جریانهای اپوزیسیون دانست.ناامیدی و تضعیف اراده مردم در مقابل بحرانهای کنونی پیامد سیاستهای خام و کم تجربه همه جریانهای سیاسی در اقلیم می باشد.
این روزنامه نگار جریانهای اپوزیسیون را مشوق ادامه سیاستهای شکست خورده حاکمان دانسته و تاکید کرد مردم در چنین شرایطی از همه ناامید شده و افق روشنی برای حل بحرانها دستکم در کوتاه مدت وجود ندارد./ایرنا