۲۱۰ میلیارد ریال یارانه به رسانه ها پرداخت شد

سید محمدرضا دربندی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه ایلام اظهار داشت: ۹ هزار و ۳۰۰ رسانه از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز دارند که از این تعداد هفت هزار مورد رسانه های مکتوب و ۲ هزار و ۳۰۰ مورد رسانه های برخط هستند. وی افزود: چهار و ۲۰۰ رسانه تنها مجوز […]

سید محمدرضا دربندی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه ایلام اظهار داشت: ۹ هزار و ۳۰۰ رسانه از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز دارند که از این تعداد هفت هزار مورد رسانه های مکتوب و ۲ هزار و ۳۰۰ مورد رسانه های برخط هستند.
وی افزود: چهار و ۲۰۰ رسانه تنها مجوز خود را از هیات نظارت بر مطبوعات گرفته اند و در عمل غیرفعال هستند.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد تاکید کرد: از ۲ هزار و ۳۰۰ رسانه برخط دارای مجوز، حدود یک هزار رسانه غیرفعال هستند و از یک هزار و ۳۰۰ رسانه دیگر، ۳۰ رسانه در قالب خبرگزاری و مابقی در قالب پایگاه های خبری فعالیت می کنند.
دربندی گفت: از هفت هزار رسانه مکتوب دارای مجوز تنها سه هزار و ۸۰۰ رسانه فعال هستند و سه هزار و ۲۰۰ رسانه دیگر غیرفعال اند.
وی اضافه کرد: سیاست گسترش حضور اهالی مطبوعات در خانه های مطبوعات است که در حال حاضر چهار هزار و ۵۳۹ نفر در خانه های مطبوعات ۳۱ استان کشور عضو هستند.
دربندی اظهار داشت: از اردیبهشت امسال تاکنون ۲ نوبت یارانه به رسانه ها پرداخت شده که مجموع آن ۲۱۰ میلیارد ریال بوده است.
وی یادآور شد: هیچ رسانه دولتی و یا رسانه ای که از بودجه عمومی و بیت المال استفاده می کند، مشمول دریافت یارانه نمی شود.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد تاکید کرد: یارانه رسانه ها به مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری که در طرح رتبه بندی وزارت ارشاد شرکت کرده باشند، همچنین پایگاه های خبری تخصصی و نیز پایگاه های خبری استانی که همگی در بخش خصوصی فعالیت می کنند تعلق می گیرد
وی گفت: تاکنون حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر از خبرنگاران اسامی خود را ارسال و حدود ۲۸۰ نفر از آنها هم اکنون از اینترنت بدون فیلتر بهره مند شده اند./ایرنا