مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارند

رحمت اله قیصوری در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه کرد: مدیران و مسئولان تمامی دستگاه های اجرایی موظفند در تقسیم بودجه ابتدا اعتبار طرح های اقتصاد مقاومتی را تامین و سپس نسبت به تخصیص اعتبار برای دیگر برنامه ها اقدام کنند. وی با بیان اینکه از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون ۵۰ واحد […]

رحمت اله قیصوری در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه کرد: مدیران و مسئولان تمامی دستگاه های اجرایی موظفند در تقسیم بودجه ابتدا اعتبار طرح های اقتصاد مقاومتی را تامین و سپس نسبت به تخصیص اعتبار برای دیگر برنامه ها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون ۵۰ واحد مشکل دار در بخش های صنعت، گردشگری و کشاورزی در نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین تکلیف شده اند، یادآور شد: مشکلات بانکی، بیمه و مالیات و همچنین مسائل زیرساختی چون آب، برق و راه این واحدها در این نشست ها مطرح و برای حل آنها تصمیم گیری شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت: از سال ۹۵ تا کنون ۶۰ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شده است که در سال های ۹۵، ۹۶ و چهار ماهه نخست ۹۷به ترتیب ۱۱، ۳۲ و ۱۷ نشست برگزار شده است.
قیصوری افزود: بر اساس ارزیابی وزارت کشور این استان از نظر تعداد جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی از رتبه ۲۷ در سال ۹۵ به رتبه هفت کشور در سال ۹۶ارتقا یافته است.
وی یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس شاخص هایی از جمله توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه شرکت های دانش بنیان، واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی، جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و توسعه مشارکت های مردمی و خصوصی ارزیابی از عملکردها استان ها در زمینه اقتصاد مقاومتی انجام داده است که بر اساس آن، ایلام از رتبه ۲۲ در سال ۹۵ به رتبه ۱۵ در سال ۹۶ ارتقا یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت: کمیته پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور نمایندگانی از استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان بازرسی استان تشکیل شده است و به صورت ماهانه روند اجرای مصوبات پیگیری می شود.
قیصوری با بیان اینکه اعضای کمیته پیگیری موظفند مشکلات و موانع اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی را رصد و پیگیری کنند، یادآور شد: موانع و مشکلات این مصوبات در صورتیکه در استان قابل رفع نباشد برای پیگیری در سطح ملی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع می شوند.
وی از تمامی صاحبان طرح های تولیدی و بنگاه های اقتصادی خواست: در صورت بروز مشکل درخواست های خود برای طرح در نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاه های مربوطه ارائه دهند./ایرنا