اعضای هیات رئیسه شورای شهر چوار انتخاب شد

به گزارش ماناسپهر، بر این اساس نظرآزادی با کسب سه رای از پنج رای اعضا به عنوان رئیس پنجمین دوره شورای اسلامی شهر چوار انتخاب شد. همچنین بر اساس رای اعضای شورای چوار سجاد بیگ‌محمدی به عنوان نایب رئیس، عباس خانمحمدی به عنوان خزانه دار، علیرضا شمس‌الهی به عنوان منشی اول، نادر خاکی به عنوان […]

به گزارش ماناسپهر، بر این اساس نظرآزادی با کسب سه رای از پنج رای اعضا به عنوان رئیس پنجمین دوره شورای اسلامی شهر چوار انتخاب شد.
همچنین بر اساس رای اعضای شورای چوار سجاد بیگ‌محمدی به عنوان نایب رئیس، عباس خانمحمدی به عنوان خزانه دار، علیرضا شمس‌الهی به عنوان منشی اول، نادر خاکی به عنوان منشی دوم و عباس خانمحمدی به عنوان سخنگوی شورای شهر چوار انتخاب و برای یکسال دیگر ابقا شدند.