ساز و کار تخصیص اوراق اسناد خزانه در سطح ملی ساماندهی شود

قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: سال گذشته استان هایی که موفق به جذب اوراق اسناد خزانه در مدت مقرر نشدند اعتبار به صورت ریالی به آنها داده شد و استان هایی که با زحمت فراوان اسناد را جذب کردند به نوعی ضرر کردند. وی […]

قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: سال گذشته استان هایی که موفق به جذب اوراق اسناد خزانه در مدت مقرر نشدند اعتبار به صورت ریالی به آنها داده شد و استان هایی که با زحمت فراوان اسناد را جذب کردند به نوعی ضرر کردند.
وی یادآور شد: با این وضعیت مدیران نمی دانند در زمینه تخصیص بودجه تا پایان سال چه اتفاقی می افتد و آیا اعتبارها به صورت ریالی تخصیص داده می شود یا اینکه تنها در قالب اوراق خواهد بود.
استاندار ایلام گفت: سال گذشته در بحث جذب اوراق اسناد خزانه اسلامی فشار زیادی به مدیران این استان وارد شد اما در نهایت به نفع استان هایی که جذب نکرده بودند تمام شد.
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: این مسائل باید توسط وزارت اقتصاد ساماندهی شود و مجموعه دستگاه های ملی، ساز و کاری برای رفع این مشکل بیاندیشند.
وی اضافه کرد: اکنون بسیاری از مدیران برنامه و پروژه دارند اما بدلیل اینکه از وضعیت تحصیص بودجه اطلاع دقیقی ندارند نمی توانند برنامه های خود را اجرا کنند.
استاندار ایلام گفت: در بحث مسائل بانکی هم با مشکلات مشابهی مواجه هستیم زیرا قانونی که به تصویب رسیده، ابلاغ شده و در مردم توقع ایجاد کرده است توسط بانک ها اجرا نمی شود.
سلیمانی دشتکی افزود: به طور مثال تبصره ۱۶ قانون مبنی بر بخشودگی جرایم و دیرکرد تسهیلات پس از تصویب و اطلاع عمومی اکنون به بهانه نبود منابع اجرا نمی شود.
وی تاکید کرد: اگرا از همان ابتدا به مردم بگوییم منابع نیست می پذیرند اما اگر قانون تصویب و در مردم توقع ایجاد شد دیگر نمی توانیم بگوییم منابع نیست.
استاندار ایلام یادآور شد: نمونه دیگر مربوط به استمهال تسهیلات زلزله زدگان آبان ماه سال گذشته است که قانون آن ابلاغ و تصویب شده است اما اجرا نمی شود.
سلیمانی دشتکی اضافه کرد: به بانک ها برای اجرای این قانون نامه نوشته ایم اما بانک ها اجرای آن را منوط به تایید وزارت کشور کرده اند در حالیکه اگر قانون است باید اجرا و در غیر اینصورت نباید در مردم توقع ایجاد شود.
وی با بیان اینکه منابع و مصارف بانک های استان همخوانی ندارد، تاکید کرد: گردش مالی تمامی شرکت های مستقر در ایلام در بانک های خارج از این استان است و بانک های خصوصی نیز منابع خود را از استان جمع آوری می کنند اما مصارف خود را به جاهای دیگر کشور می برند که باید برای این مسائل نیز چاره اندیشی شود.
امیر باقری معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه برای بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای و بانکی ایلام به این استان سفر کرده است./ایرنا