اگر به دغدغه های معیشتی مردم توجه نکنیم خودمان به جنگ روانی دشمن دامن زده ایم

وی ادامه داد؛ نباید از یک طرف در مردم ایجاد توقع کرد و از طرف دیگر به خواسته ها و مطالبات آنان رسیدگی نکرد. استاندار ایلام سپس به مطالبات زلزله زدگان ایلام اشاره کرد و گفت؛ همزمان با زلزله کرمانشاه در ایلام نیز زلزله خسارات فراوانی به مردم وارد کرد و می بایست مسائل و […]

وی ادامه داد؛ نباید از یک طرف در مردم ایجاد توقع کرد و از طرف دیگر به خواسته ها و مطالبات آنان رسیدگی نکرد.
استاندار ایلام سپس به مطالبات زلزله زدگان ایلام اشاره کرد و گفت؛ همزمان با زلزله کرمانشاه در ایلام نیز زلزله خسارات فراوانی به مردم وارد کرد و می بایست مسائل و مشکلات آنان را برطرف نمود.
پیگیری چگونگی وضعیت پرداخت تسهیلات طرح های تولیدی و اشتغالزایی، توجه و بهره مندی از ظرفیت های مرز و گمرک مهران و توجه به ارزش افزوده شرکت های بزرگ و فعال در استان از دیگر محورهای مورد بحث استاندار ایلام و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بود.
باقری معاون وزیر اقتصاد نیز به ظرفیت های مرز مهران اشاره و تاکید کرد با همکاری بخش خصوصی و حمایت بانک ها در پرداخت تسهیلات به طرح های استان بیشتر توسعه خواهد یافت.
کاظم زاده رئیس مجمع نمایندگان استان و امینی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت طرح های اشتغالزایی، توجه به رفع معضل بیکاری جوانان و پیگیری مطالبات زلزله زدگان و اجرای طرح های مهم عمرانی در استان سخن گفتند.