توسعه و تجهیز مدارس ایلام در دولت یازدهم ۳۰ درصد افزایش یافت

محمدرضا حیدری در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: در طول پنج سال گذشته ۱۰۱ مدرسه با ۴۱۷ کلاس درس و گستره ۶۸ هزار و ۲۲۷ متر مربع در این استان احداث شد که در مجموع ۶۲۰ میلیارد ریال در این زمینه هزینه شده است. وی ادامه داد: از مجموع این تعداد مدرسه احداث […]

محمدرضا حیدری در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: در طول پنج سال گذشته ۱۰۱ مدرسه با ۴۱۷ کلاس درس و گستره ۶۸ هزار و ۲۲۷ متر مربع در این استان احداث شد که در مجموع ۶۲۰ میلیارد ریال در این زمینه هزینه شده است.
وی ادامه داد: از مجموع این تعداد مدرسه احداث شده ۷۵ فضا با مشارکت ۲۹۰ میلیارد ریالی افراد خیر و نیکوکار احداث شده است.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام به استاندارسازی مدارس از محل منابع ملی در این مدت اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز ۲۰۶ مدرسه با یک هزار و ۸۴۰ کلاس درس و اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی هوشمندسازی کلاس های درس را از دیگر اقدام های دولت تدبیر و امید در این استان عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز ۲۷۰ مدرسه با ۶۴۷ و اعتبار ۳۲۴ میلیارد ریال هوشمندسازی شده است.
حیدری خریداری و توزیع ۷۰ میلیارد ریال تجهیزات مدارس را از دیگر اقدام های دولت تدبیر و امید در پنج سال گذشته در استان برشمرد.
وی با ذکر اینکه میزان مشارکت های مردمی در دولت یازدهم در مجموع ۸۰۰ میلیارد ریال بوده گفت: اعتبار استانی در این مدت ۹۹۰ میلیارد ریال و اعتبار ملی نیز ۷۰۴ میلیارد ریال بوده است.
۱۰۰ هزار دانش آموز ایلامی پارسال در یک هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی به تحصیل اشتغال داشتند./ایرنا