۴۹۳ کارآموز آموزش های فنی و حرفه ای را در ایوان فرا گرفتند

قباد خسروی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: این مرکز بیش از ۶۷ هزار نفر ساعت آموزش های لازم در مرکز فنی و حرفه ای شهرسـتان ایـوان به تعداد ۴۹۳ کارآموز در چهار بخش صنعت، کشـاورزی، خدمات، فرهنگ و هنر به کارآموزان متقاضی کسب مهارت در شهرستان ایوان ارائه داده است. وی […]

قباد خسروی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: این مرکز بیش از ۶۷ هزار نفر ساعت آموزش های لازم در مرکز فنی و حرفه ای شهرسـتان ایـوان به تعداد ۴۹۳ کارآموز در چهار بخش صنعت، کشـاورزی، خدمات، فرهنگ و هنر به کارآموزان متقاضی کسب مهارت در شهرستان ایوان ارائه داده است.
وی افزود: تعداد ۳۹ حرفه آموزشی مختلف به مراجعه کنندگان بخش ثابت شهری و سایر بخش های آموزشی از جمله سیار روستایی، صنایع ضمن کار، کارآموزی در محیط کار واقعی آموزش داده شده است.
خسروی در خصوص جزئیات عملکرد آموزشی در مدت مذکور یادآور شد: ۳۹ نفر معادل سه هزار و ۷۰۴ نفر ساعت در بخش کارآموزی در محیط کار واقعی، ۱۹۹ نفر در بخش ثابت شهری معادل ۳۵ هزار و ۱۰۶ نفر ساعت، ۱۴۴ نفر در بخش سیار روستایی معادل ۲۱ هزار و ۸۰۲ نفر ساعت، ۱۷ نفر در بخش آموزش سربازان وظیفه نیروی انتظامی معادل ۵۹۵ نفر ساعت و تعداد ۹۴ نفر در سایر بخش ها معادل پنج هزار ۸۳۴ نفر ساعت در ۳۹ حرفه آموزشی بصورت رایگان از امکانات آموزش فنی و حرفه ای بهره مند شده اند.
وی گفت: این رشته ها شامل برق ساختمان، برق صنعتی، تعمیر خودرو، برق خودرو، اتوکد، نقشه برداری توتال استیشن، خیاطی، رایانه و غیره می باشد.
به گفته مدیر مرکز فنی و حرفه ای ایوان پس از پایان هر دوره آموزشی به قبول شدگان در آزمون آنلاین و آزمون عملی گواهینامه الکترونیکی سازمان اعطا خواهد شد.
به گزارش ایرنا، شهرستان ۵۵ هزار نفر ی ایوان در ۳۵ کیلومتری شمال ایلام یک مرکز ثابت فنی و حرفه ای و ۶ تیم سیار در روستاهای بخش مرکزی و زرنه با ۴۵ هزار نفر ساعت و ۳۳۹ کارآموز دارد./ایرنا