۲۸میلیارد ریال برای جاده چمسرخ -حاضرمیل دهلران اختصاص یافت

احمد کرمی در گفت و گو با خبرنگار ما یادآوری کرد: احداث جاده چمسرخ حاضر میل بطول ۶۳ کیلومتر از خواسته های اصلی مردم منطقه می باشد که درسال۸۲ کلنگ زنی شده و بصورت نیمه کار رها شده است . وی افزود: با توجه به اهمیت این طرح به دنبال رایزنی ها و پیگیری های […]

احمد کرمی در گفت و گو با خبرنگار ما یادآوری کرد: احداث جاده چمسرخ حاضر میل بطول ۶۳ کیلومتر از خواسته های اصلی مردم منطقه می باشد که درسال۸۲ کلنگ زنی شده و بصورت نیمه کار رها شده است .
وی افزود: با توجه به اهمیت این طرح به دنبال رایزنی ها و پیگیری های استاندار محترم این اعتبار برای از سرگیری عملیات اجرایی این مسیر در سال جاری اختصاص یافته است.
ادامه دارد.
معاو ن عمرانی استاندار ایلام با ذکر ادامه پیگیری ها جهت اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ اختصاص ردیف اعتبار ملی برای این طرح افزود: یک ماه قبل با پیگیری استاندار محترم هیئتی از سازمان برنامه بودجه کشور با سفر به زرین آباد از نزدیک از جاده چمسرخ حاضرمیل بازدید کرد وچند روز گذشته نیز مدیریت ارشد استان به اتفاق نمایندگان استان در مجلس با معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور دیدار و درخصوص اخذ مجوز ماده ۲۳ جهت اختصاص ردیف اعتبار ملی برای تکمیل جاده چمسرخ حاضرمیل گفتگو کردند.
با وجودگذشت بیش ازیک دهه از اغاز کار اجرای طرح راهسازی جاده چمسرخ -حاضرمیل به علت محدودیت اعتبار این طرح هنوز نیم کاره است.
۱۳۰ میلیارد ریال تاکنون برای اجرای این پروژه هزینه شده و پیشرفت کار تنها انجام زیرساخت ۱۶ کیلومتری از مسیر چم سرخ تا سمت زرین‌آباد و هفت کیلومتر از سمت حاضرمیل بوده است.
احداث جاده چم سرخ – حاضرمیل علاوه بر حذف ۱۵ کیلومتر از مسیر زرین آباد به دهلران، پیچ های خطرساز این مسیر را نیز از بین خواهد برد./ایرنا