تصویب FATF بهانه را از دشمن می گیرد

مسعود رضایی این سخنان را پنجشنبه در جمع تعدادی از دانشجویان بیان کرد که با هدف بیان انتقاد خود به تصویب لوایح چهارگانه در مقابل دفتر نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بودند. این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به اتهام زنی ناروای دشمنان ملت در سطح بین الملل […]

مسعود رضایی این سخنان را پنجشنبه در جمع تعدادی از دانشجویان بیان کرد که با هدف بیان انتقاد خود به تصویب لوایح چهارگانه در مقابل دفتر نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بودند.
این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به اتهام زنی ناروای دشمنان ملت در سطح بین الملل گفت: تصویب لوایح چهارگانه به مثابه فریاد زدن با صدای بلند در جهان است و تصویب این لوایح، سندی بر شفافیت عملکرد ایران است.
وی اظهار داشت: به ثمر رسیدن این لوایح و تبدیل آنها به قانون می تواند تبلیغات منفی علیه ایران را خنثی و آنها را در پیگیری اهداف خصمانه نومید نکند.
در این میان، برخی دانشجویان با اشاره به مواضع رئیس جمهوری آمریکا، وی را فردی دیوانه و غیرقابل اعتماد خواندند که رضایی نیز در پاسخ به آنها گفت که باید با اتخاذ سیاست های مناسب در حوزه قانون و عرصه دیپلماسی، بهانه را از دشمنان ملت ایران بگیریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به صدور قرار موقت دیوان کیفری بین المللی لاهه در زمینه لغو تحریم های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران، گفت: موفقیت در این مصاف حقوقی، نشان می دهد که باید با تدابیر مناسب ضمن بی اثر کردن اقدامات خصمانه دشمنان، برای استیفای حداکثری منافع ملی بکوشیم که تصویب لوایح چهارگانه نیز در این راستا است.
قضات دیوان لاهه روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه جاری به اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵بین دو کشور را دارند، رای به لغو تحریم های دارویی، غذایی،بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند.
به گفته حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری، لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF ) برای استاندارد سازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک های ایران با بانک ها و موسسات مالی دنیا هستند.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارایی آن‌ها در مبارزه با پولشویی است.
به گفته اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس، نشست فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF یکشنبه آینده در محل کمیسیون تلفیق و در صورت افزایش تعداد نمایندگان در صحن برگزار می شود./ایرنا