دوران سپرده گذاری پنهانی در بانک های سوئیس پایان یافت

سوئیس که بزرگترین مرکز مدیریت ثروت های خارجی در جهان است، اطلاعات حساب های خارجی موجود در بانک های این کشور را به مقام های مالیاتی کشورهای دیگر ارائه داد. در حالی که بانک های سوئیس حساب های خود را تنها با یک شماره شناسایی می کردند، این اقدام می تواند به نوعی پایان دوران […]

سوئیس که بزرگترین مرکز مدیریت ثروت های خارجی در جهان است، اطلاعات حساب های خارجی موجود در بانک های این کشور را به مقام های مالیاتی کشورهای دیگر ارائه داد.
در حالی که بانک های سوئیس حساب های خود را تنها با یک شماره شناسایی می کردند، این اقدام می تواند به نوعی پایان دوران اسرارآمیز بانک های این کشور به شمار آید.
اداره مالیات فدرال سوئیس امروز اعلام کرد که برای نخستین بار اطلاعات حساب های بانکی خارجی را در پایان ماه سپتامبر براساس استانداردهای بین المللی در اختیار دولت های دیگر قرار داده است.
اگرچه هنوز رازداری بانکی در بخش هایی از سوئیس باقی مانده، اما دورانی که ثروتمندان اروپایی می توانستند به دور از چشم های تیزبین ممیزان مالیاتی ثروت خود را در ورای مرزها ذخیره کنند، دیگر به سر آمده است.
دولت سوئیس در نخستین مرحله، اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۹ کشور دیگر شامل استرالیا، کانادا، گوئرنسی، ایسلند، جزیره من، جرزی، نروژ و کره جنوبی قرار داده است.
حدود ۷ هزار نهاد بانک، اعتباری، بیمه و دیگر نهادهای مالی که در اداره مالیات فدرال سوئیس ثبت شده اند، اطلاعات میلیون ها حساب موجود را جمع آوری و به مقام های مالیاتی ارسال کرده اند.
رازداری بانکی سوئیس تحت فشار بین المللی سال ها است که کاهش یافته و با اقدام جدید دولت برن ثروتمندان از کشورهای مختلف جهان دیگر نمی توانند به راحتی دارایی خود را در بانک های سوئیسی پنهان کنند./ایرنا