ان جی ال دهلران ۱۵۰ نیروی بومی جذب می کند

سید حسینعلی موسوی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: این افراد از طریق آزمون استخدامی و مراحل مصاحبه و گزینش جذب و بکارگیری خواهند شد. وی افزود: مراحل ثبت نام افراد با رشته های مورد نیاز ان جی ال آبان ماه انجام و آزمون نیز آذرماه برگزار می شود و مسئول برگزاری […]

سید حسینعلی موسوی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: این افراد از طریق آزمون استخدامی و مراحل مصاحبه و گزینش جذب و بکارگیری خواهند شد.
وی افزود: مراحل ثبت نام افراد با رشته های مورد نیاز ان جی ال آبان ماه انجام و آزمون نیز آذرماه برگزار می شود و مسئول برگزاری این آزمون که برای اولین بار در تاریخ دهلران اتفاق می افتد، دانشگاه شهید بهشتی است و برای کاهش هزینه های چون ایاب و ذهاب افراد شرکت کننده و … قرار است آزمون در مرکز شهرستان دهلران برگزار شود.
فرماندار دهلران با اشاره به اینکه در آزمون اولیه ۲ برابر ظرفیت پذیرش شده و از بین ۳۰۰ نفری که در آزمون قبول می شوند ۱۵۰ نفر در نهایت جذب خواهد شد، گفت: افرادیکه در این آزمون نمره قبلی کسب کنند پس از سیر مراحل مصاحبه و گزینش اردیبهشت ماه سال آینده در ان جی ال دهلران استخدام و بکارگیری می شوند.
موسوی یادآور شد: بر اساس تصمیم مدیران شرکت ان جی ال ۳۱۰۰ دهلران فقط افراد ساکن در شهرهای حوزه جنوب می توانند در این آزمون شرکت کنند.
وی اضافه کرد: در جلسه با مدیران ان جی ال ۳۱۰۰ تاکید شد از آنجاییکه این شرکت در شهرستان دهلران فعال است و از طرفی با توجه به گستردگی، جمعیت بیشتر و دارا بودن ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک، تفاوت و درصد بیشتر در استخدامی برای افراد شهرستان قائل شوند.
فرماندار دهلران با اشاره به ظرفیت ها و قابلیت های نفت و گاز در این شهرستان مرزی افزود: این قابلیت ها باعث شده تا چشم امید جوانان تحصیل کرده بیکار در راستای اشتغال به این حوزه باشد.
گفتنی است رشته های مورد نیاز در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.