🩸خون حسین در رگ عزادارانش جاریست + گزارش تصویری

        ماناسپهر – همزمان با عاشورای حسینی جمعی از عاشقان و عزاداران آن حضرت با حضور در سازمان انتقال خون استان ایلام، نسبت به اهدای خون اقدام کردند.                

 

 

 

 

ماناسپهر – همزمان با عاشورای حسینی جمعی از عاشقان و عزاداران آن حضرت با حضور در سازمان انتقال خون استان ایلام، نسبت به اهدای خون اقدام کردند.